ชั้นใส่น็อตใส่ได้ด้านเดียว รุ่น MSG-3
 
     
   
 
 
Model Detail
MSG-3 เฉพาะโครงเหล็ก
Box PVC 137 ขนาด
Box PVC 138 ขนาด
Box PVC 139 ขนาด

 

* จำนวน Box PVC ใช้ทั้งหมด 30 ใบ แบ่งเป็น

Box PVC 137 จำนวน 8 ใบ

Box PVC 138 จำนวน 18 ใบ

Box PVC 139 จำนวน 4 ใบ