ชั้นใส่น็อตใส่ได้สองด้าน รุ่น MSG-2
 
     
   
 
 
Model Detail
MSG-2 เฉพาะโครงเหล็ก
Box PVC 137 ขนาด
Box PVC 138 ขนาด

 

* จำนวน Box PVC ใช้ทั้งหมด 84 ใบ แบ่งเป็น

Box PVC 137 จำนวน 48 ใบ

Box PVC 138 จำนวน 36 ใบ