ชั้นใส่น็อตใส่ได้สองด้าน แบบมีล้อ รุ่น MSG-1
 
     
   
 
 
Model Detail
MSG-1 เฉพาะโครงเหล็ก
Box PVC 137 ขนาด

 

* จำนวน Box PVC ใช้ทั้งหมด 60 ใบ แบ่งเป็น

Box PVC 137 จำนวน 60 ใบ